Skutečné nehody předovek

Jak řekl klasik: "Nehoda není náhoda" a u předovek to platí dvojnásob. Naprostá většina nehod u předovek je způsobena lidskou blbostí. Zde pár fotek z nehod, způsobených převážně nedodržováním doporučení výrobců zbraní a přehnaným seběvědomím, případně nepozorností.

desc

Vydutí hlavně s následným roztžením po zasunutí střely jen starterem na začátek hlavně

desc

Úraz levé ruky po roztržení hlavně

desc

Operace hlavy po zaražení dnového šroubu do lebky

desc

Rentgenový snímek před operací

desc

Zásah hlavy dnovým šroubem po roztržení hlavně

desc

Úraz levé ruky po roztržení hlavně s trvalými následky

desc

Úraz levé ruky po roztržení hlavně s trvalými následky